was successfully added to your cart.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ INSTAGRAM ΓΙΑ REPLAY FOOTBALL FANS

3 νικητές μπορούν να κερδίσουν από μία μοναδική φανέλα του Ολυμπιακού @olympiacosfc υπογεγραμμένη από την ομάδα και αυτόγραφα με τις υπογραφές των παικτών και του προπονητή.

Όροι διαγωνισμού «Replay4Olympiacos»

 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η Replay_Greece (περαιτέρω ο «Διοργανωτής») προκηρύσσει διαγωνισμό με τίτλο «Replay4Olympiacos» (περαιτέρω ο «Διαγωνισμός»), ο οποίος θα διενεργηθεί μέσω του διαδικτυακού τόπου https://www.instagram.com/replay_greece/ (περαιτέρω ο «Διαδικτυακός Τόπος»).
 2. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι διαμένουν στην Ελλάδα, έχουν ηλικία άνω των 18 χρονών.
 3. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων. Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή, (β) τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω (γ) οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών και (δ) όσοι δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος.
 4. Διάρκεια του Διαγωνισμού. Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 01/09/2020 (περαιτέρω η «Έναρξη του Διαγωνισμού»), έως και την 07/09/2020 ώρα 23:59 μ.μ. (περαιτέρω η «Λήξη του Διαγωνισμού»). Ο Διοργανωτής δύναται με σχετική ανακοίνωση στο Διαδικτυακό Τόπο να τροποποιεί τη Διάρκεια του Διαγωνισμού.
 5. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Οι χρήστες καλούνται να ακολουθήσουν το λογαριασμό μας στο https://www.instagram.com/replay_greece/ και να σχολιάσουν στη σχετική ανάρτηση επισημαίνοντας τρεις (3) φίλους τους.

Οι χρήστες μπορούν να συμμετάσχουν όσες φορές θέλουν, ωστόσο για την κλήρωση κάθε χρήστης θα έχει το δικαίωμα μόνο μίας συμμετοχής.

Η υποβολή των ανωτέρω στοιχείων συνιστά δήλωση συμμετοχής στο Διαγωνισμό, χωρίς οποιαδήποτε χρέωση ή περαιτέρω διαδικασία. Τα αρχεία τα οποία θα τηρεί ο Διοργανωτής, ή και τρίτοι κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, με τα ανωτέρω στοιχεία, θα συνιστούν πλήρη απόδειξη αναφορικά με τη λήψη οποιασδήποτε συμμετοχής στο Διαγωνισμό και την εγκυρότητα της συμμετοχής αυτής, σύμφωνα με τον όρο 7 κατωτέρω.

Ως «έγκυρη συμμετοχή» νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό βάσει των ανωτέρω και εντός της Διάρκειας του Διαγωνισμού. Ο Διοργανωτής μπορεί να ακυρώσει, κατά την απόλυτη κρίση του ιδίου, οποιαδήποτε συμμετοχή θεωρεί ότι είναι προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου.

 1. Δώρο. Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού θα κληρωθούν 3 νικητές, που θα κερδίσουν από μια φανέλα του Ολυμπιακού υπογεγραμμένη από τον προπονητή και τους παίκτες της ομάδας και υπογεγραμμένα αυτόγραφα των παικτών. Τα Δώρα είναι απολύτως προσωπικά, δε μεταβιβάζονται, δεν εξαργυρώνονται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή άλλα δώρα. Σε περίπτωση που ο νικητής δεν επιθυμεί να αποδεχθεί το Δώρο του ή αρνηθεί να υπογράψει βεβαίωση αποδοχής αυτού, αυτός χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του Δώρου, το οποίο γεννάται στον επόμενο συμμετέχοντα κατά τη σειρά ανάδειξης στο Διαγωνισμό, ως ανωτέρω. Ο «Διοργανωτής» δεν φέρει καμία ευθύνη από την παράδοση του δώρου και μετά και ούτε υποχρεούται να προβεί σε αντικατάσταση αυτών σε περίπτωση κλοπής, απώλειας ή καταστροφής αυτών.
 2. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού. Οι 3 νικητές του Διαγωνισμού καθώς και οι 3 αναπληρωματικοί θα ανακηρυχθούν με τη διαδικασία της κλήρωσης. Η σχετική ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 08/09/2020 και ώρα 16:00. Στην εν λόγω κλήρωση για την ανάδειξη των νικητών των Δώρων θα υποβληθεί το σύνολο των έγκυρων συμμετοχών βάσει των ανωτέρω.
 3. Ενημέρωση για την κατακύρωση – Παραλαβή των Δώρων. Τα στοιχεία των νικητών του Διαγωνισμού θα ανακοινωθούν στο Διαδικτυακό Τόπο https://www.instagram.com/replay_greece/ Οι νικητές θα ειδοποιηθούν από τον Διοργανωτή για την παραλαβή του δώρου που τους αντιστοιχεί. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με κάποιον από τους νικητές του Διαγωνισμού εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) ημερολογιακών ημερών από την ανάδειξη των νικητών, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού Δώρου και τη θέση του νικητή θα καταλαμβάνει ο πρώτος επιλαχών, κατά τη σειρά ανάδειξής του από την κλήρωση κ.ο.κ. Σε περίπτωση μη εύρεσης νικητή/νικητών, ο Διοργανωτής δύναται να διαθέσει τα Δώρα κατά την απόλυτη κρίση του. Η παραλαβή των δώρων θα γίνει από την έδρα του Διοργανωτή.

Ο Διοργανωτής μπορεί σε οποιαδήποτε φάση του διαγωνισμού ακόμα και σε αυτή της παράδοσης των δώρων να αποκλείσει οποιοδήποτε συμμετέχοντα/νικητή αν αποδειχθεί ότι έπρεπε να έχει αποκλειστεί δυνάμει του όρου 3 του παρόντος.

 1. Ευθύνη. Ο Διοργανωτής δεν θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής στο σύστημα του Διαδικτυακού Τόπου. Επιπλέον ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη για την προσβασιμότητα στο διαδικτυακό τόπο καθώς είναι πέραν της σφαίρας επιρροής του. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη του Διοργανωτή θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλήψεις του από δόλο ή βαρεία αμέλεια και σε καμία περίπτωση δε εκτείνεται σε τυχαία γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας.
 2. Δημοσιότητα. Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στην επίσημη σελίδα Facebook του Διοργανωτή https://www.facebook.com/ReplayGreece/.
 3. Προσωπικά Δεδομένα. Ο Διοργανωτής συλλέγει και επεξεργάζεται τα δεδομένα που οι συμμετέχοντες δηλώνουν μέσω του διαδικτυακού τόπου. Τα δεδομένα περιλαμβάνουν ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και τηλέφωνο επικοινωνίας. Σκοποί επεξεργασίας αποτελούν η κλήρωση για την ανάδειξη νικητών, η γνωστοποίηση των νικητών για λόγους διαφάνειας και η επικοινωνία μαζί τους για την παράδοση των Δώρων. Τα στοιχεία που συλλέγονται από το Διοργανωτή διατηρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού μέχρι την ανάδειξη των νικητών και στη συνέχεια καταστρέφονται. Τα στοιχεία των νικητών διατηρούνται για χρονικό διάστημα έξι μηνών από την παράδοση σε αυτούς των δώρων και στη συνέχεια καταστρέφονται. Ο Διοργανωτής ως προς τα αρχεία που διατηρούνται στις δικές του εγκαταστάσεις έχει λάβει όλα τα απαραίτητα και ενδεδειγμένα μέτρα ασφαλείας για την προστασία των δεδομένων από οποιαδήποτε τυχαία ή κακόβουλη ενέργεια για αλλοίωση, διαγραφή ή μετάδοση αυτών. Αποδέκτες των δεδομένων μπορεί να είναι συνεργαζόμενες με το Διοργανωτή εταιρείες στις οποίες έχει ανατεθεί το έργο ενημέρωσης των νικητών, οι εταιρείες αυτές πληρούν τα ίδια μέτρα ασφαλείας και έχουν δεσμευτεί για την τήρηση των όρων της εθνικής και Κοινοτικής νομοθεσίας για τα προσωπικά δεδομένα. Σε περίπτωση που κάποιος από τους συμμετέχοντες επιθυμεί να ασκήσει κάποιο από τα δικαιώματά του, που προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία, μπορεί να καλέσει στη γραμμή εξυπηρέτησης του Διοργανωτή στο 21 0270 3500.
 4. Τροποποίηση Όρων. Ο Διοργανωτής δικαιούται να τροποποιήσει τους παρόντες όρους (συμπεριλαμβανομένης και της διάρκειας του Διαγωνισμού και των ημερομηνιών διεξαγωγής των κληρώσεων), ενημερώνοντας σχετικά μέσω του Διαδικτυακού Τόπου, με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/ τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης.
 5. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία. Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.
 6. Αποδοχή των όρων. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.